МИТНИЙ АУДИТ, АГЕНТ, АДВОКАТ
Консультації з питань митної справи та у сфері ЗЕД

Митний аудит

Аудит (audit – слухати) це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх аспектах та відповідність вимогам законодавства. На практиці, під аудитом розуміють оцінку особи, організації, системи, процесів, підприємства, проекту або продукту. Також цей термін застосовується у галузі управління проектами, управління якістю, управління ресурсами, управління різноманітними видами діяльності, у тому числі і зовнішньоекономічною. Митним кодексом України передбачено проведення митними органами документальних перевірок (державного митного аудиту) дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів. Наслідком таких перевірок може бути зобов'язання сплатити «недосплачені» суми коштів та встановити значні штрафні санкції. Для уникнення негативних наслідків (фінансових втрат) за результатами таких перевірок і потрібен «незалежний митний аудит», чим безпосередньо і займається «НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ». Здійснити незалежну перевірку (незалежний митний аудит) можуть «незалежні митні агенти» – співробітники НМА, до початку проведення документальної перевірки уповноваженими державними органами. Також фахівці нашої компанії представлять інтерес клієнта до, під час і після перевірки державними органами. Це дасть можливість уникнути фінансових втрат та бути впевненим в дотриманні учасником зовнішньоекономічної діяльності законів та нормативно-правових актів з питань митної справи.