МИТНИЙ АУДИТ, АГЕНТ, АДВОКАТ
Консультації з питань митної справи та у сфері ЗЕД

Митний консалтинг

Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД

Процедура полягає в вивченні отриманої від клієнта інформації щодо характеристик товару за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням. За результатами вивчення документів, а також відповідно до вимог Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності визначається код товару. Компанія проводить консультації щодо порядку отримання попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів за УКТ ЗЕД, які приймаються митними органами України.

Проведення консультацій щодо визначення митної вартості товарів

Ми займаємось детальним вивченням отриманої від клієнта інформації про зовнішньоторговельну операцію (як правило, ця процедура проводиться при ввезенні та оформленні товару в митному режимі «імпорт»). На підставі наданої достовірної, документально підтвердженої інформації, досвіду фахівців компанії, а також відповідно до вимог Митного кодексу України попередньо визначається митна вартість товару.

Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів

Здійснюється шляхом вивчення отриманої від клієнта інформації про товар, зовнішньоекономічну операцію та вимог законодавства України щодо визначення країни походження товару. Також компанія надасть консультацію щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення, а також надасть інформацію про організації, уповноважені видавати такі документи.

Проведення консультацій щодо розрахунку можливих митних платежів

Після детального вивчення отриманої від клієнта інформації про код товару за УКТ ЗЕД, митної вартості товару, країни походження та умов поставки, здійснюється розрахунок митних платежів при митному оформленні партії товарів.

Проведення консультацій щодо застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення

Застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення товарів проводиться після детального вивчення отриманої від клієнта (замовника) інформації про товар, зовнішньоекономічну операцію та додаткових фактів про можливість правильного застосування вимог національного законодавства щодо надання преференцій, пільгового режиму чи процедури спрощеного митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного використання. Також, компанія надасть фахову консультацію щодо норм діючого законодавства України про порядок отримання документів, необхідних для підтвердження преференційного або пільгового режиму.

Проведення консультацій щодо постановки на облік в митних органах (акредитація)

Роз’яснюється порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України, а також замовник інформується про необхідні документи для акредитації в митних органах. За бажанням клієнта здійснюється комплекс послуг по акредитації в митних органах.

Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів у митних режимах

Враховуючи те, що митний режим це комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення, кожний режим має особливості його застосування. При отриманні від клієнта повної інформації про бажання застосування до товару певного митного режиму, компанія надасть консультації і роз’яснення про норми й вимоги діючого митного законодавства України та особливості застосування кожного митного режиму.

Проведення консультацій щодо застосування заходів нетарифного регулювання

Нетарифне регулювання - це комплекс заходів регулювання зовнішньої торгівлі товарами, що здійснюється шляхом введення кількісних та інших заборон і обмежень. Компанія здійснює вивчення отриманої від клієнта інформації про товар (його код за УКТ ЗЕД , характеристики за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням, тощо) та співставляє отримані відомості із нормами національного законодавства України. Також компанія надасть інформацію про організації, уповноважені видавати дозвільні документи, про порядок звернення в такі організації для отримання необхідних дозвільних документів.

Проведення консультацій щодо умов поставок згідно з міжнародними правилами Інкотермс

Інкотермс (Incoterms) – це міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів. Ми роз’ясняємо клієнту, який не має досвіду у проведенні зовнішньоторговельної діяльності, але має бажання й можливість для її здійснення, порядок застосування цих термінів з акцентуванням на правах, обов'язках та ризиках, що виникають при поставках товару від продавця до покупця.

Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають як у процесі митного оформлення товарів, так і після

Ми попереджаємо клієнта про можливе виникнення певних ризиків у процесі переміщення товарів через митний кордон України, а як то і при здійсненні процедури митного оформлення товару, з акцентуванням уваги на заходи попередження або запобігання виникненню таких ризиків. Також ми інформуємо про можливі наслідки під час проведення митного аудиту митних оформлень товарів. Інформація надається компанією після відповідного аналізу, проведеного на підставі отриманих від клієнта відомостей про товар та зовнішньоекономічну операцію.